parafianidzica@wp.pl
13-100 Nidzica
ul. ?wirowa 4
tel/fax  0896252605

nr konta parafialnego:
91 8834 0009 2001 0000 0446 0001

 

 

Start
Wpisał: ks. Adam Turek   
02.09.2012.

P a r a f i a   n a   F a c e b o o k u

czynimy pierwsze kroki, aby oprócz strony parafialnej by? równie? za?o?ony profil naszej Parafii na Facebooku. S? to dopiero pocz?tki. Na pewno galeria zdj?? i wydarze? b?dzie tam szybciej uzupe?niana. Zapraszam na profilParafia b?. Boles?awy Lament 

Zmieniony ( 24.09.2012. )
 
Wpisał: ks. Adam Turek   
16.05.2011.
W miniony poniedzia?ek 16 maja, w ?wi?to ?w. Andrzeja Boboli  m?czennika, grupa m?odzie?y
(53 osoby) z r?k Bp. Jacka Jezierskiego przyj??a sakrament bierzmowania.

Bardzo Was prosz? kochani o modlitw? za t? m?odzie?, aby wiary nie tracili i rozwijali w sobie dary Ducha ?w., przede wszystkim, m?dro??, odwag?, dobro? i ?wi?to?? ?ycia.
Polecam zdj?cia z uroczysto?ci w galerii zdj??. Autorem zdj?? jest Pan  Krzysztof Szechi?ski.
Zmieniony ( 21.05.2011. )
 
Wpisał: ks. Adam Turek   
03.04.2011.
pytania i odpowiedzi:
 
*Dopóki nie zbierzemy 20 osób, to czy wtedy te kilka osób, które ju? b?d? w ró?y, s? zobowi?zane do odmawiania wi?cej ni? 1 dziesi?tek ró?a?ca dziennie, tak ?eby ca?y ró?aniec by? odmówiony ka?dego dnia?
Nie  - odmawiamy tylko swoje tajemnice, a Bóg dzia?a! Ró?a powstanie szybko. Wystarczy si? modli? i mówi? swoim znajomym o takiej formie modlitwy.
 
Więcej…
 
Wpisał: ks. Adam Turek   
04.04.2011.

MODLITWA  za  DZIECI                                                              

Co nale?y zrobi? aby uczestniczy? w takiej ró?y? Jak j? za?o?y??

1. Zadeklarowa? si? ?e b?dzie si? odmawia?o jedn?, wyznaczon? dziesi?tk? ró?a?ca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowa?... x10, Chwa?a ....) w intencji jw. dla w?asnych dzieci i dzieci ka?dej z tych osób które uczestnicz? w ró?y - ma to by? modlitwa z wiar?.   Modlimy si? u siebie w domu.


Zmieniony ( 11.04.2011. )
Więcej…
 
Wpisał: ks. Adam Turek   
13.03.2011.
> >  R Ó ? A N I E C      R O D Z I C A  < <

  Jeste? rodzicem – matk? lub ojcem!
w pytaniac
h i odpowiedziach - nie skupiaj si? na zewn?trznych szczegó?ach - patrz na te elementy, które sam mo?esz rozwa?y? i poprawi?! Najpierw przeczytaj same pytania - spokojnie i z ca?? otwarto?ci?, nast?pnie pytania i odpowiedzi!

pytania
1. Jak chcesz dobrze wychowa? swoje dzieci / swoje dziecko je?li nie dasz mu dobrego – najlepszego wzoru do na?ladowania?

Zmieniony ( 18.04.2011. )
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 15 z 43

Imieniny

27 Maja 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Beda, Izydor, Jan,
Juliusz, Lucjan,
Magdalena, Radowit
Do końca roku zostało 219 dni.

Go?cimy

Statystyka

Użytkownicy: 774
Nowości: 295
Linki: 7
(C) 2006-2019 Parafia Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy