parafianidzica@wp.pl
13-100 Nidzica
ul. ?wirowa 4
tel/fax  0896252605

nr konta parafialnego:
91 8834 0009 2001 0000 0446 0001

 

 

Start
Po?wi?cenie Krzy?a w Waszulkach PDF Drukuj Email
Wpisał: ks. Adam Turek   
09.09.2006.

   Po?wi?cenie Krzy?a w Waszulkach

              W sobot?  9 wrze?nia w Waszulkach  mia?a miejsce wa?na uroczysto?? - po?wi?cenie odnowionego Krzy?a przy dro?nego. Po?wi?cenia, przy udziale mieszka?ców Waszulk i koloni Waszulki dokona? Proboszcz Parafii ks. kanonik Adam Turek.

Poprzedni Krzy? by? ju? zniszczony i wymaga? odnowienia. Jednak mieszka?cy postanowili zmieni? Jego wygl?d. Zrobiono nowy Krzy? metalowy, pozosta?a jednak figurka Matki Bo?ej w drewnianej kapliczce. Mieszka?cy zrobili równie? nowe ogrodzenie Krzy?a - metalowe oraz wy?o?yli pod?o?e kostk? brukow?.

            W wielu regionach Polski Krzy? przy dro?ny, szczególnie we wsiach i ma?ych miejscowo?ciach pe?ni? bardzo wa?n? funkcj? i pe?ni j? a? do dzisiaj. Otó? przy Krzy?u ludzie gromadzili si? na tradycyjnych „majówkach”, w pa?dzierniku na „ró?aniec” oraz czasami w listopadzie na modlitw? za zmar?ych; przy Krzy?u ?egnali i do Krzy?a odprowadzali zmar?ych s?siadów. Tak wi?c Krzy? oprócz tego, ?e jest dla nas Znakiem Zbawienia i zwyci?stwa nad piek?em, ?mierci? i szatanem, to równie? posiada wielk? rol? spo?eczn?, jednocz?c? mieszka?ców.

 

zobacz zdj?cia

Zmieniony ( 12.09.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Imieniny

22 Kwietnia 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Heliodor, Kajus,
Leonia, Leonid,
Łukasz, Soter,
Strzeżymir, Teodor
Do końca roku zostało 254 dni.

Go?cimy

Statystyka

Użytkownicy: 769
Nowości: 295
Linki: 7
(C) 2006-2019 Parafia Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy