parafianidzica@wp.pl
13-100 Nidzica
ul. Żwirowa 4
tel/fax  0896252605

nr konta parafialnego:
91 8834 0009 2001 0000 0446 0001

 

 
Start arrow Bierzmowanie arrow Liturgia sakramentu
Liturgia sakramentu PDF Drukuj Email
Wpisał: ks. Adam Turek   
07.11.2006.

Liturgia Sakramentu

 1. Przedstawienie kandydatów do bierzmowania

Kapłan: Czcigodny ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii bł. Bolesławy Lament

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia ?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie ?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do  mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

 2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Biskup:
Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus ?
Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi ?
Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca ?
Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy ?
Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne ?
Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

 3. Liturgia sakramentu

a. Włożenie rąk
Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

(Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu, a następnie Biskup i kapłani wyciągają ręce nad kandydatami).        Sam zaś Biskup mówi modlitwę:

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen. 

b. Namaszczenie krzyżmem

(Kandydaci do bierzmowania podchodzą do biskupa, albo biskup podchodzi do każdego z nich. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata).
Biskup:   N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany: Amen.

 

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim. 

Zmieniony ( 07.11.2006. )
 
« poprzedni artykuł
(C) 2006-2018 Parafia Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy