parafianidzica@wp.pl
13-100 Nidzica
ul. ?wirowa 4
tel/fax  0896252605

nr konta parafialnego:
91 8834 0009 2001 0000 0446 0001

 

 

Start
I Komunia ?w. - 27.05.2007r. PDF Drukuj Email
Wpisał: ks. Adam Turek   
29.05.2007.
I Komunia                                                 
 W niedziel? 27 maja, o godz. 12.00 dzieci klasy 2 z naszej szko?y, po raz pierwszy w pe?ny sposób uczestniczy?y we Mszy ?w, dzieci by?o 44. W sobot? mia?a miejsce pierwsza spowied? ?w. dzieci oraz najbli?szych i krewnych. Tak przygotowani, o 11.45 w niedziel? dzieci zgromadzi?y si? na placu, przed g?ównym wej?ciem do ko?cio?a. Ks. Proboszcz w asy?cie s?u?by liturgicznej i kap?anów go?ci, wyszed? przed ko?ció? i serdecznie pozdrowi? dzieci i zgromadzonych. Nast?pnie dzieci na pami?tk? chrztu ?w. zosta?y pokropione wod? ?wi?con?, a rodzice udzielili swojego b?ogos?awie?stwa. Po tym w procesji wszyscy weszli do ko?cio?a.  zobacz zdj?cia
Na pocz?tku rodzice prosili Ks. Proboszcza o odprawienie Mszy ?w. w intencji tych rodzin, które uczestniczy?y w tej rado?ci oraz o udzielenie pierwszej Komunii ?w. dzieciom. Msza ?w. mia?a charakter bardzo radosny i podnios?y. Na koniec, ju? po przyj?ciu Pana Jezusa w Komunii ?w., by?y pi?kne podzi?kowania i po ko?cowym b?ogos?awie?stwie dzieci otrzyma?y do domu, bochenek specjalnie upieczonego chleba. By? to znak, ?e uczta eucharystyczna z ko?cio?a ma mie? swoje przed?u?enie, podczas radosnego posi?ku z rodzicami i zaproszonymi go??mi. W niedziel? mia?o miejsce jeszcze drugie spotkanie o godz. 16.00, na nabo?e?stwie majowym, po którym robili?my wspólne pami?tkowe zdj?cia. Obecnie, od niedzieli przez ca?y tydzie? dzieci przychodz? do ko?cio?a w uroczystych strojach komunijnych, na tzw. bia?y tydzie?. Prosi?em równie? rodziców dzieci, aby dopilnowa? udzia? dzieci we wtorek 5 VI, w odpu?cie parafialnym oraz w Bo?e Cia?o, podczas mszy ?w. i procesji z Naj?wi?tszym Sakramentem.
Zmieniony ( 31.05.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Imieniny

22 Kwietnia 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Heliodor, Kajus,
Leonia, Leonid,
Łukasz, Soter,
Strzeżymir, Teodor
Do końca roku zostało 254 dni.

Go?cimy

Statystyka

Użytkownicy: 769
Nowości: 295
Linki: 7
(C) 2006-2019 Parafia Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy