parafianidzica@wp.pl
13-100 Nidzica
ul. Żwirowa 4
tel/fax  0896252605

nr konta parafialnego:
91 8834 0009 2001 0000 0446 0001

 

 
Start arrow Kancelaria arrow Małżeństwo
Małżeństwo PDF Drukuj Email
Wpisał: ks. Adam   
28.06.2006.

 Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, który powodowałby zaistnienie także cywilne skutki według prawa polskiego, winni:

1. Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego - właściwego ze względu zameldowania jednej ze stron - w celu dokonania formalności wynikających z prawa cywilnego, tj:

- otrzymania "Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" - cywilnego (3 egzemplarze). Na odwrotnej częścii tego "Zaświadczenia" znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony w danej parafii i po zawarciu małżeństwa przesłany do USC;

- złożenia oświadczeń o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa.

2. Zgłosić w kancelarii parafii miejsca zamieszkania stałego lub tymczasowego pobytu jednej ze stron (narzeczonego lub narzeczonej) zamiar zawarcia małżeństwa konkordatowego na przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Przy zgłoszeniu w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają:

- dowody osobiste lub inne publiczne dokumenty podające miejsce i datę urodzenia oraz zaopatrzone w fotografię;

- metryki chrztu (ważne 6 miesięcy od daty wydania);

- "Zaświadczenie...” z USC, które jest ważne 3 miesiące od daty wydania;

- świadectwo ukończenia szkoły katechezy w zakresie szkoły średniej;

- wdowiec lub wdowa wypisy aktu śmierci zmarłego małżonka (-i) również z parafii;

- świadectwo wygłoszenia zapowiedzi z innej parafii;

- dla niepełnoletnich (przed ukończeniem 18 roku życia) pozwolenie sądu i rodziców lub prawowitych opiekunów;

- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;

- dokument rozmowy w poradni przedmałżeńskiej.

3. Bezpośrednie przygotowanie
W ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa narzeczeni zobowiązani są do udziału w naukach przedślubnych oraz spotkaniach poradnictwa rodzinnego.

 

4. Druga rozmowa z duszpasterzem odbywa się  w terminie wcześniej uzgodnionym i dotyczy sporządzenia protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty wygłoszenia zapowiedzi.

 

5. Trzecia rozmowa odbywa się na tydzień przed ślubem w celu omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.

 

6. Zawarcie małżeństwa
Przy zawarciu małżeństwa, duchowny który błogosławi, przyjmuje oświadczenie woli narzeczonych o zawarciu małżeństwa wywierającego także skutki cywilne. Małżonkowie, dwóch pełnoletnich świadków oraz duchowny składają czytelne podpisy na "Zaświadczeniu..."

 

Fotografowanie w czasie Liturgii

Fotograf i operator kamery video musi posiadać zaświadczenie o ukończonym kursie organizowanym w diecezji.

Kto pragnie filmować i fotografować czynności liturgiczne winien je znać, winien wiedzieć, co się  w danym momencie dzieje, winien mieć właściwe rozumienie liturgii i jej miejsca w życiu Kościoła.

Trzeba uwrażliwić na fakt, że tego, co w liturgii najważniejsze - udzielania łaski, sprawowania misterium nie da się sfotografować ani sfilmować. Fotografujemy to, co towarzyszy udzielaniu łaski przez Pana Boga; sama łaska jest niewidzialna, samo misterium spotkania z Bogiem jest dla aparatu fotograficznego i kamery nieuchwytne.

Trzeba mieć wrażliwość na poszanowanie świętości kościoła i innych miejsc kultu.

Śpiewy i dekoracje związane z udzielaniem sakramentu małżeństwa.

Wprowadzenie ogólne do Mszału Rzymskiego przypomina:" w wystroju kościoła należy dążyć do prostoty niż do przepychu w doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego". Nie można więc dopuścić do wystroju kościoła i dekoracji ołtarza sztucznymi kwiatami, sztucznej imitacji paschału. Niech logika wiary i czytelność znaku nie przesłania logika praktyczności. Wykonywane śpiewy powinny być dostosowane do obrzędów małżeństwa i wyrażać wiarę kościoła. Odnosi się to również do wyboru dzieł muzycznych. Ewentualne propozycje śpiewów czy wykonania muzyki w czasie liturgii ślubnej musi koniecznie być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

 

Zmieniony ( 12.07.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
(C) 2006-2018 Parafia Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy